torsdag den 21. maj 2015

Mens vi venter på varme fra sydøst...

- må de lokale fugle holde for. Hele april og maj har været præget af en fastlåst vejrsituation med lavtryk i NV, og der har ikke været meget at køre efter. Jeg har derfor koncentreret energien på de nære lokaliteter Borreby Mose, Tissø, Lille Åmose og Røsnæs. Røsnæs er oftest besøgt ved tidlig fyraften, Tissø og Lille Åmose ved lidt senere fyraften, og Borreby på fridage. Bedste fugle har været 2 Rødtoppet fuglekonge (begge Røsnæs), Sølvhejre (Borreby Mose), og Sjællands første Sortterne (Tissø). Som joker kommer en 2k han Blå kærhøg fra Borreby; en dragt jeg kun ganske få gange har set. Jeg har især set mig mæt på Stor kobbersneppe i Borreby, Dværgmåge i Tissø, og Bjergvipstjert i Åmosen. Her lidt blandet skidt og kanel...
3 Bjergænder fandt vej til Borreby Moses flokke af svømmeænder 2015-04-03.En Rødtoppet fuglekonge på Røsnæs blev fundet af en gruppe lokale birdere 2015-04-26, og kunne let twitches...

...til gengæld var den megasvær at fotografere.

Årets første Sortterne på Sjælland kunne ses ved Tissø om eftermiddagen 2015-04-30.

En lille flok dværgmåger kunne ses samtidigt.

Altid en nydelse. Tissø, 2015-04-30.

Immature hanner af kærhøge er altid spændende. Blå kærhøg 2k han, Borreby Mose, 2015-05-02.

Fuglen trak hurtigt over mosen og fik et ord med på vejen af de lokale kobbersnepper og viber.

En rigtig Storebæltsart. Klokkefrø, Røsnæs, 2015-05-05.

En bleg gransanger, Røsnæs, 2015-05-05.

Formåede selv at finde en ivrigt kaldende, og totalt urolig, Rødtoppet fuglekonge. Røsnæs, 2015-05-12.

Meget smuk, når den i et millisekund sad stille.


På dagen med Lattermåge ved Esbjerg ville jeg kontraproducere lidt på Møn, men de taknemmelige Store gøgeurter blev bedste oplevelse. Høvblege, 2015-05-14.

Jeg er hvert år nødt til at få mig en dosis af Borreby Moses Store kobbersnepper. 2015-05-16.

I maj og juni er de ekstremt vagtsomme, og hjælper kollektivt med at jage måger, krager og rovfugle på porten.

Den konstante kalden og hyppige flyveture er en vidunderlig oplevelse. Et stort privilegium at det fortsætter.

2015-05-18 dukkede en sølvhejre op i Borreby Mose, hvilket ikke er overraskende.

Det er svært ikke at gå amok med kameraet - men bliv i bilen, ikk'?

Især Knarænder, Skeænder og Rødben kommer ofte forbi tæt på. Borreby Mose, 2015-05-18.

Tæt på vejen ved Strids Mølle yngler et par Bjergvipstjerter. 2015-05-20.

På sådan en dag med sol og klækkede majfluer ved et brusende vandløb kunne man drømme om nogle timer med en splitcane-stang, et par stærke bækørreder og Isaac Walton's The Complete Angler - eller alternativt Thelwell's The Complete Tangler.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar